Az Ungvári és Úttörő utcák ökológiai szemléletű vízrendezése Komoróban (TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00004)

A Nemzetgazdasági Minisztérium a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-2.1.3-15 jelű, Települési Környezetvédelmi infrastruktúra – fejlesztések tárgyú felhívást tett közé, melyre Komoró Község Önkormányzata TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00004 azonosító számon regisztrált, 2016. július 26. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be.   A támogatási kérelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium 2017.május 03. napon kelt támogatási döntés szerint vissza nem térítendő támogatásban részesítette.   A projekt, Az Ungvári és Úttörő utcák ökológiai szemléletű belterületi vízrendezése Komoróban” című elnevezést kapta.  A projekt összköltsége: 50 000 001 Ft, azaz ötvenmillió-egy forint. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.  

Műszaki tartalma: Komoró községben 1650,5 fm  hosszan kerül kiépítésre  csapadékelvezető, illetve szikkasztó árok.  A projekttel érintett Ungvári utca vonatkozásában a jelenlegi ásott földmedrű szikkasztókat- nyomvonal változtatás nélkül gyepráccsal stabilizált profilú árokká építik, amely által állandósítva lesz a szikkasztási felület. A szikkasztó árkok fenékszintjeit a meglévő átereszekhez igazítják. Az Úttörő utca vonatkozásában a projekt keretében a földmedrű szikkasztókat 30/50/40 TB mederburkoló elemekkel burkolják. A nyomvonal itt sem változik, az Úttörő utca végén (329 hrsz-u) ingatlanon kialakításra kerül egy 330, 8 m3 térfogatú szikkasztó tározó. Ezzel lehetővé téve az Ungvári és Úttörő utcák csapadékvíz kezelését. A beruházás eredményeként a terület mentesül a káros belvízi elöntésektől, ugyanakkor a csapadék vizek a helyszínen kerülnek elszikkasztásra. Az Úttörő utca csapadékvíz elvezető árkaiból a csapadékvíz az utca végén tervezett szikkasztó tározóba jut el. A szikkasztó tározónak helyet biztosító ingatlan a pályázat keretében az önkormányzat tulajdonába kerül.

A projekt elsődleges célja a káros bel- és csapadékvizek elleni védekezési feladatok optimális, költséghatékony elláthatósága és hosszú távú fenntarthatóságának megteremtése. A tervezett műszaki megoldások több szempont figyelembevételével készültek és megoldást jelentenek a káros vizektől való mentesítésre.