Projektbemutató

A KEHOP-5.4.1-16- 2016- 00204 azonosítószámú, Környezettudatosság a mindennapokban című Komoró Község Önkormányzata révén valósul meg az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatásával.  A projekt 2019. 07. 01. – 2019. 12. 31.-ig tart. Megvalósítási helyszíne: Komoró . A döntés során 4 277 236 forint 100 %-os vissza nem térítendő támogatásban részesült a projekt. Elsődleges célcsoport a lakosság, melyen belül kiemelt célcsoportnak tekintjük az önkormányzati szereplőket, dolgozókat, a településen működő intézmények dolgozóit és a civil szervezetek munkatársait, hiszen az ő közvetítő szerepük a szemléletformálásban igen jelentős. Programjainkat a lakossági szegmentációs célcsoportok sajátosságait figyelembe véve terveztük meg. Fő cél, hogy az energiatudatos gondolkodást és életmódot előtérbe helyezzük és a mindennapi köztudatban tartsuk.