Komoró Község Önkormányzat Középületeinek Energetikai Korszerűsítése (KEOP-5.7.0/15-2015-0104)

2015 szeptember

 

ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS VETTE KEZDETÉT KOMORÓ KÖZÉPÜLETEIBEN

 

Komoró Község Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében benyújtott pályázatával támogatást nyert el a településen található középületeinek épületenergetikai fejlesztésére. A Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló projekt bruttó összköltsége 149.847.000.-forint.

A komorói épületek (Régi Általános Iskola, Új Általános Iskola, Polgármesteri Hivatal épülete, az Óvoda épülete és a Régi Polgármesteri Hivatal-Civil Ház) energetikai fejlesztése azért vált szükségessé, mert a nem megfelelő homlokzati szigetelés és az elöregedett nyílászárók miatt fűtési időszakban nem volt gazdaságos a fenntartásuk.

A KOMORÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE című és KEOP-5.7.0/15-2015-0104 azonosítószámú pályázat hozzásegíti a települést ahhoz, hogy ne csak komfortosabb, hanem olyan környezetbarát és energiatakarékos intézményekkel gazdagodjon, amelyek fűtése jóval olcsóbb és hatékonyabb lesz. Európai uniós forrás hiányában az intézmények energetikai korszerűsítése nem lenne megoldható, hiszen ezt Komoró település nem tudná finanszírozni.

A projekt során az épületekben kicserélik a külső nyílászárókat, a homlokzatot, a födémet pedig szigeteléssel látják el. Így jelentősen csökkenni fognak a fűtésből adódó fenntartási költségek, valamint kisebb lesz az energiafelhasználás. Az energia megtakarítás mellett fontos szempont volt a környezetvédelem annak érdekében, hogy csökkentsék a fosszilis energiahordozók felhasználását és ezzel együtt az üvegházhatású gázok kibocsátását.

A beruházás az Európai Unió támogatásával a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból kerül finanszírozásra.

 

2015 október

 

HALADNAK A KÖZÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉVEL KOMORÓN

 

A komorói középületeken (a Régi Általános Iskola, az Új Általános Iskola, a Polgármesteri Hivatal épülete, az Óvoda épülete és a Régi Polgármesteri Hivatal-Civil Ház) hetek óta folynak az energetikai munkálatok, többek között az épületek külső homlokzati szigetelése, födémszigetelése és nyílászáró cseréje. Öt épületet érintenek a KOMORÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE című és KEOP-5.7.0/15-2015-0104 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló korszerűsítések. A Széchenyi Terv keretében a Környezet és Energia Operatív Program „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztésére” című felhívására benyújtott pályázat összköltsége 149.847.000.- forint és a Kohéziós Alap támogatásával valósulhat meg.

A beruházás hozzájárul a fenntartható fejlődéshez a környezettudatosság jegyében. A fejlesztés hatására az energiahatékonyság növelés révén csökken az elsődleges energiahordozó mennyisége, az üvegházhatású gázok kibocsátása, megtakarítást eredményezve az energia költségek tekintetében.

A beruházás az Európai Unió támogatásával a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból kerül finanszírozásra.

 

2015 november 30.

 

BEFEJEZŐDÖTT A KOMORÓI KÖZÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

 

Befejeződött a komorói középületek energetikai korszerűsítése, az 149.847.000.-forint értékű beruházást támogatás segítségével valósította meg a önkormányzat.

A folyamatos fejlődés és fejlesztések mentén szükségessé vált az épületek energetikai korszerűsítése és az ezzel elérhető költségmegtakarítás is, melyek e beruházás céljai voltak. A korszerűsített épületek energia megtakarítása hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, így a következő években a korábbinál kisebb anyagi terhet róva a település költségvetésére.

A középületeken (a régi Általános Iskola, az Új Általános Iskola, a Polgármesteri Hivatal épülete, az Óvoda épülete és a Régi Polgármesteri Hivatal-Civil Ház) a KOMORÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE című és KEOP-5.7.0/15-2015-0104 azonosítószámú pályázatban vállaltaknak megfelelően külső homlokzati hőszigetelés, födémszigetelés és nyílászáró csere valósult meg, amely korábban a Széchenyi Terv keretében került benyújtásra a Környezet és Energia Operatív Program „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztésére” című felhívásra.

A beruházás az Európai Unió támogatásával a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból került finanszírozásra.

 

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Kedvezményezett: Komoró Község Önkormányzata

Projekt címe: KOMORÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

Azonosítószáma: KEOP-5.7.0/15-2015-0104

Projekt összköltsége: 149.847.000.- forint

Megítélt támogatás összege: 149.847.000.- forint

Támogatás mértéke: 100%

Projekt kezdete: 2015.08.31.

Projekt befejezése: 2015.12.15. 

 

Középületek a korszerűsítés előtt

Középületek a korszerűsítés után

 

Projekt tartalma:

Komoró középületeinek hőtechnikai követelményei a mai előírásoknak nem felelnek meg. Korszerűsítésük eddig csak részben, vagy egyáltalán nem valósulhatott meg. A projekt keretében Komoró Község Önkormányzat öt középülete – a Régi Általános Iskola, az Új Általános Iskola, a Polgármesteri Hivatal épülete, az Óvoda épülete és a Régi Polgármesteri Hivatal-Civil Ház energetikailag korszerűsödnek, passzív energiahatékonysági mutatójuk javul. A konkrét építészeti tevékenység az épületek külső és födém szigeteléssel, nyílászárók cseréjével történik, mely révén megfelelnek az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásainak. Az energia megtakarítás költségcsökkentő tényező hatása az egyik legfőbb eredmény, de e mellett a környezeti terhelés csökkentése és a lakosság szemléletformálása további pozitív hozadék.

 

 

A megvalósulási helyek címei:

Régi Általános Iskola – 4622 Komoró, Petőfi Sándor u. 18. hrsz: 62/1

Új Általános Iskola – 4622 Komoró, Petőfi Sándor u. 18. hrsz: 62/2

Polgármesteri Hivatal épülete – 4622 Komoró, Ady Endre u. 4. hrsz: 219/2

Óvoda épülete – 4622 Komoró, Arany János u. 2. hrsz: 162.

Régi Polgármesteri Hivatal-Civil Ház – 4622 Komoró, Petőfi Sándor u. 19. hrsz:145

 

A pályázat hozzásegíti a települést ahhoz, hogy ne csak komfortosabb, hanem olyan környezetbarát és energiatakarékos intézményekkel gazdagodjon, amelyek fűtése jóval olcsóbb és hatékonyabb lesz. Így hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, szem előtt tartva az európai uniós törekvéseket, miszerint növelni kell a megújuló energiák felhasználásának arányát.

A beruházás az Európai Unió támogatásával a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból került finanszírozásra.